Klima & Miljø

Et bedre klima og miljø starter hjemme

Et bedre indeklima i dit lejemål fås blandt andet ved daglige udluftninger og opvarmning af lejemålet. Læs mere på Bolius.dk.


Affaldssortering

Boligens affaldssortering kan være en jungle og mulighederne kan variere fra kommune til kommune, men sikkert er det, at jo mere du sorterer, jo bedre bliver det. I pressen kan vi af og til læse, at plastikken bliver brændt af eller ender på en strand i Asien, men over tid vil der komme mere styr på den del, så derfor kan vi ligeså godt begynde at øve os hjemme i husholdningerne.

Du kan læse mere om, hvilke løsninger der er i din kommune og hvordan du lettest anvender nærgenbrugsstationerne på Borger.dk. Det er også muligt at få flere ideer på eksempelvis Grøn forskel.

 

Klima & Miljø

Som bekendt, har de fleste af os et ønske om at passe på vores klode. Både United Nations Verdensmål og vores eget Folketings 70% i 2030 strategi, presser sig på. Vi kan alle blive bedre til affaldssortering i vores valg af investeringer og forbrugsmønstre, også uden, at vi skal undvære kød eller den årlige charterferie.

Hos os har vi længe arbejdet med at blive bedre til affaldssortering på vores byggepladser og vi forsøger at skabe en god vejledning til vores kunder i affaldssortering. Når vi vedligeholder og udskifter, forsøger vi at vælge de bedste løsninger, også for klimaet. Det kunne være vandbesparende toiletter eller cirkulationspumper med ultra lavt strømforbrug.

Vi forsøger at være på niveau med de bedste danske ejendomsselskaber, når det kommer til klimainvesteringer. Derfor har vi på koncern niveau investeret i vedvarende energikilder, primært solceller, der til sammen producerer mere end 8.500.000 Kwh. Denne produktion er på nuværende tidspunkt nok til at dække vores kunders samlede Kwh forbrug til strøm, både i lejemålene og i ejendommenes fællesstrøm. Ligeledes dækker det, det beregnede Kwh forbrug til opvarmning af lejemålene og opvarmning af brugsvandet.

Men selv om det bringer os i superligaen, må vi ikke glemme at morgendagens opgaver også skal løses.

 

Klima & Miljø