Opsigelse af dit lejemål

Opsigelse af dit lejemål – ønsker du at opsige dit lejemål skal dette altid ske skriftligt. Har du en underskrevet e-mail aftale med os, kan du sende en opsigelse per mail. Alternativt skal du lave en skriftlig opsigelse med din underskrift på. Såfremt der er flere juridiske lejere skal alle underskrive opsigelsen. Opsigelsen sendes til Jespersen Ejendomme, Dalgårdsvej 14, 8220 Brabrand.

Medmindre andet er aftalt og anført i lejekontraktens § 11, kan du opsige dit lejemål med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Såfremt du ønsker at få genudlejet dit lejemål inden opsigelsesvarslets udløb, skal du skrive det i opsigelsen. Du skal angive hvilken dato du fraflytter (den dato du kan være ude af lejemålet), så vi kan planlægge besigtigelsen og genudleje lejemålet derefter.

Ønsker du at bruge den forudbetalte husleje i opsigelsesperioden, skal du skrive det i opsigelsen. Alternativt vil den indbetalte forudbetalte husleje komme på flytteopgørelsen.

Du skal være opmærksom på, at opsigelsen gælder fra den dato vi modtager den og ikke fra den dato du afsender den. Når vi har modtaget din opsigelse, vil du i løbet af en uges tid modtage en bekræftelse. Af bekræftelsen fremgår det, hvornår besigtigelsen finder sted, samt andre relevante informationer i forbindelse med fraflytningen.

 Opsigelse af dit lejemål