Fraflytning

Du skal som lejer aflevere lejemålet i samme stand, som du overtog den.

Overtog du lejemålet normalistandsat, skal lejemålet normalistandsættes ved fraflytning. Du er pligtig til at fraflytte det lejede senest ½ måned før lejemålets ophør og ligeledes pligtig til at betale leje mm. for den tid, der medgår til istandsættelsen af det lejede. I forbindelse med fraflytning af lejemålet vil der blive afholdt et fraflytningssyn. Til fraflytningssynet udarbejdes en fraflytningsrapport, hvori det konstateres hvilke vedligeholdelsesarbejder der skal udføres i forbindelse med fraflytningen, samt hvilke skader der skal udbedres og manglende renholdelse der skal udføres.

Overtog du lejemålet som beset, skal lejemålet afleveres i samme vedligeholdelsesstand, som da du overtog den. I forbindelse med fraflytning af lejemålet vil der blive afholdt et fraflytningssyn. Herunder udarbejdes en fraflytningsrapport, hvori det konstateres hvilke skader der skal udbedres og manglende renholdelse der skal udføres.

Du hæfter som lejer ikke for istandsættelse af almindeligt slid. Såfremt der er kommet skader, som skyldes misligholdelse fra din side, er det dig hæfter for dette.

 

Når du fraflytter dit lejemål:

Fraflytning

Inden flyttesynet skal lejemålet, samt eventuelle lofts- og kælderrum være ryddet og lejemålet skal være
grundig rengjort. Lejernes LO har lavet en tjekliste til rengøring ved fraflytning, som du kan læse her.

Fraflytning

Inden flyttesynet skal alt affald mm. i forbindelse med flytningen bortskaffes.

Fraflytning

Vi sørger for aflæsning af el, vand og varme.

Under flyttesynet skal du aflevere alle nøgler, som du modtog i forbindelse med indflytningen.

Du skal meddele flytningen hurtigst muligt til både postvæsenet og folkeregisteret.

 

Fraflytning