indflytning

Når det er aftalt, at du skal leje et lejemål hos os, vil vi fremsende en lejekontrakt, en husorden for området, en kontrakt vedrørende udveksling af emails, samt et indbetalingskort til indbetaling af depositum, forudbetalt leje og første måneds husleje. Så snart vi har modtaget en underskrevet lejekontrakt, samt konstateret indbetalingen, sender vi en kopi af lejekontrakten til dig.

Du vil blive indkaldt til et indflytningssyn, hvor du vil få udleveret nøglerne. Indflytningssynet bliver ikke altid afholdt på overtagelsesdagen, det kan både være tidligere eller senere. Dette kan skyldes helligdage eller for mange indflytninger på den pågældende dato. Det er vigtigt, at du deltager i indflytningssynet, da du ved indflytningssynet skal gennemgå lejemålets stand sammen med os. I indflytningsrapporten angives det, i hvilken grad lejemålet er istandsat og hvornår du har modtaget nøglerne.

Du har fra og med indflytningsdagen 14 dage til at gennemgå lejemålet for eventuelle fejl og mangler. Såfremt du opdager fejl eller mangler i lejemålet, er det vigtigt, at du dokumenterer dette senest 14 dage efter indflytningssynet, så der ikke opstår problemer ved senere fraflytning.

OBS: Tilmelding til strøm sørger vi for (du vil blive tilmeldt hos Syd Energi). Ønsker du en anden leverandør, er du naturligvis velkommen til at skifte efter indflytning.

 

Indflytning:

indflytning  Få det registreret hos postvæsenet og folkeregisteret

indflytning  Få dit navn på postkassen, da postvæsenet ellers ikke har pligt til at aflevere posten

indflytning  Sæt lås på eventuelle lofts- eller kælderrum

indflytning  Fremsend eventuelle fejl eller mangler

  Når du er flyttet ind skal flyttekasser, affald m.m. i forbindelse med indflytningen bortskaffes