Ifølge lejeloven skal du som lejer give adgang til at bese det lejede, så snart du har opsagt dit lejemål – du fastsætter tiden herfor. Den skal være mindst 2 timer hver anden hverdag på et tidspunkt, der er bekvemt for en besigtigelse.

I bekræftelsen på opsigelsen, som du modtager fra os, vil det fremgå, at du kan forvente at blive kontaktet af kommende lejere for at fremvise lejemålet. Vi videregiver dit telefonnr. til potentielle lejere, således at du selv kan aftale et tidspunkt med dem.

Såfremt du nægter at fremvise lejemålet, samt ikke reagerer på hverken vores eller potentielle lejeres henvendelser, vil vi varsle en fremvisning. Dette indebærer, at du skal sørge for adgang til det lejede, således at vi kan fremvise lejemålet til en eller flere potentielle lejere. Hvis du ikke reagerer på varslingen og ej heller sørger for adgang til det lejede, vil du som lejer være erstatningsansvarlig for det tab, som vi lider i form af tabt husleje.