vedligeholdelse

Det fremgår af lejekontrakten, hvad der skal vedligeholdes og hvorvidt det er lejer eller udlejer, som skal sørge for vedligeholdelsen. Som udgangspunkt vil det være lejer, som vedligeholdelsen påhviler. Hvis det fremgår af lejekontrakten, at det er os som den indvendige vedligeholdelse påhviler, vil der føres konto for indvendig vedligeholdelse.

Har du ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, skal du sørge for, at lejemålets vægge, lofter og træværk bliver malet, og gulve lakeret så ofte, at lejemålet altid fremtræder velvedligeholdt. Det er naturligvis dig, som skal betale førnævnte.

Har vi ansvaret for den indvendige vedligeholdelse, skal du give os besked, så snart vægge, lofter og træværk trænger til maling eller gulve til lakering. Såfremt du ikke giver besked om dette, kan den manglende vedligeholdelse udvikle sig til en skade, der betragtes som en misligholdelse, som du selv skal betale for.

Uanset hvilken type lejemål du bor i, skal du være opmærksom på, at maling i andre end lyse farver kan medføre, at du skal betale for at få lejemålet tilbage til lyse farver. Du må ikke, medmindre andet er aftalt, afsyre træværk eller afhøvle gulve.

 

Vedligeholdelse som påhviler lejer

Lejeren skal i lejeperioden foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler

 

vedligeholdelse