vedligeholdelse

Det fremgår af lejekontrakten, hvad der skal vedligeholdes og hvorvidt det er lejer eller udlejer, som skal sørge for vedligeholdelsen. Som udgangspunkt vil det være lejeren, som den indvendige vedligeholdelse påhviler (det er derfor der betales et depositum i forbindelse med indflytningen). Hvis det fremgår af lejekontrakten, at det er udlejer som den indvendige vedligeholdelse påhviler, vil der føres konto for indvendig vedligeholdelse.

Den indvendige vedligeholdelse består af følgende: Hvidtning, maling, tapetsering, samt slibning og lakering af gulve.

Den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren – Lejeren skal sørge for, at lejemålets vægge, lofter og træværk bliver malet så ofte, at lejemålet altid fremtræder velvedligeholdt. Det samme er gældende for slibning og lakering af gulve. Det er naturligvis lejeren, som skal betale førnævnte.

Den indvendige vedligeholdelse påhviler udlejeren – Lejeren skal give udlejeren besked, så snart vægge, lofter og træværk trænger til maling eller gulve til lakering. Såfremt lejeren ikke giver udlejeren besked om dette, kan den manglende vedligeholdelse udvikle sig til en skade, der betragtes som en misligholdelse, som lejeren selv skal betale for.

Uanset hvilken type lejemål du bor i, skal du være opmærksom på, at maling i andre end lyse farver kan medføre, at du skal betale for at få lejemålet tilbage til lyse farver. Du må ikke, medmindre andet er aftalt, afsyre træværk eller afhøvle gulve.

 

Vedligeholdelse som påhviler lejer

Lejeren skal i lejeperioden foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler

 

vedligeholdelse