Vedligeholdelse af lejebolig

Det fremgår af lejekontrakten, hvad der skal vedligeholdes og hvorvidt det er lejer eller udlejer som skal sørge for vedligeholdelsen. Som udgangspunkt vil det være lejer, som vedligeholdelsen påhviler. Hvis det fremgår af lejekontrakten, at det er os som den indvendige vedligeholdelse påhviler, vil der føres konto for indvendig vedligeholdelse.

Indvendig vedligeholdelse er følgende: maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve.

Uanset hvilken type lejemål du bor i, skal du være opmærksom på, at maling i andre end lyse farver, kan medføre at du skal betale for at få lejemålet tilbage til lyse farver. Du må ikke, medmindre andet er aftalt, afsyre træværk eller afhøvle gulve.