Flytteafregning

En flytteafregning er en opgørelse over det økonomiske mellemværende mellem dig (lejer) og os (udlejer). Flytteafregningen vil som udgangspunkt ske over 2 omgange, da vand- og varmeregnskabet skal være afsluttet før den endelige opgørelse kan udarbejdes.

 

En flytteafregning består af blandt andet følgende

1) Det depositum, som du indbetalte i forbindelse med indflytningen

2) Den forudbetalte husleje, hvis du ikke har benyttet den i opsigelsesperioden

3) Udgifter til istandsættelse af lejemålet

4) Andre udgifter i forbindelse med fraflytningen, det kan eksempelvis være strøm

5) Et tilbageholdt beløb til den endelige vand- og varmeopgørelse

 

Ovennævnte udgifter modregnes i depositummet og den forudbetalte husleje (hvis den ikke er blevet benyttet i opsigelsesperioden). Såfremt der er et restbeløb, vil dette tilbagebetales. Du kan forvente at modtage flytteafregningen tidligst to uger efter lejemålets ophør. Dette skyldes, at det tager tid før alle regninger er modtaget.

 

Flytteafregning