Flytteafregning ved fraflytning

Flytteafregningen vil som udgangspunkt ske over 2 omgange, da vand- og varmeregnskabet skal være afsluttet før den endelige opgørelse kan udarbejdes. Det er derfor vigtigt, at vi får oplyst din nye adresse, så du kan få tilsendt flytteafregningen. Når boligen er sat i stand, vil du få tilsendt flytteafregningen så snart alle regninger fra håndværkerne er modtaget. Efterfølgende vil du få tilsendt endnu en flytteafregning for vand- og varmeregnskabet.

I flytteafregningen vil udgifter til istandsættelse, (skyldig husleje) m.m. modregnes i dit depositum, samt eventuel forudbetalt leje. Desuden vil vi tilbageholde et beløb til forbrugsregnskabet, såfremt der er et restbeløb, vil dette tilbagebetales.