fremleje

Delvis fremleje – Du har som lejer ret til at fremleje højst halvdelen af lejemålets beboelsesrum til beboelse. Hvis du eksempelvis har lejet et 3 værelses lejemål, har du ret til at fremleje ét af værelserne til beboelse.

Hvis du ønsker at fremleje en del af dit lejemål, er du som lejer pligtig til at oplyse os om dette, samt fremsende en kopi af en underskrevet fremlejekontrakt inden fremlejeperiodens begyndelse. Har du ikke oplyst os om, at du har fremlejet en del af lejemålet eller fremsendt en kopi af en underskrevet fremlejekontrakt, kan dette påberåbes som en grund for ophævelse af lejeaftalen.

Helt fremleje – Du har som lejer ret til at fremleje hele lejemålet i indtil 2 år. Du skal dog have en saglig grund, dvs. at fremlejen skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold mm. Der findes i lejeloven en række regler i forhold til fremleje af hele lejemålet, det er derfor vigtigt, at du som lejer kontakter os inden.

 

Hvem hæfter for lejemålet?

Når du helt eller delvist fremlejer dit lejemål til beboelse, er det dig, som er udlejer for fremlejetageren og dermed også dig, som hæfter for lejemålet. Alt vedrørende manglende indbetaling af pengepligtige ydelser, misligholdelse af lejemålet mm. påhviler den, som hæfter for lejemålet.

 

fremleje