Huslejestigning

Lejeaftaler som er indgået efter den 1. juli 2015 stiger som udgangspunkt, medmindre andet er aftalt, årligt efter nettoprisindekset. Det betyder, at huslejen forhøjes med den procentdel som nettoprisindekset er steget med siden sidste regulering.

Lejeaftaler som er indgået før den 1. juli 2015 stiger som udgangspunkt efter trappeleje. Det betyder, at huslejen hvert år forhøjes med ét bestemt beløb per en bestemt fastsat dato.

Hvis ejendommens driftsudgifter stiger, kan det være grundlag for en huslejestigning. Hvis lejemålet er forbedret, kan der kræves en huslejestigning. Huslejestigningen vil modsvare forøgelsen af lejemålets værdi.

Såfremt lejemålet har en husleje, som er lavere end lejemålets værdi, kan der ske en huslejestigning. Her vil lejemålet blive sammenlignet med andre lejemål af samme art, beliggenhed og kvalitet.

Hvis der sker en huslejestigning, vil lejer blive varslet skriftligt med minimum 3 måneders varsel

 

Huslejestigning