Opsigelse af lejebolig

Opsigelse af lejebolig skal altid ske skriftligt. Har du en underskrevet e-mail aftale med os, kan du sende en opsigelse pr. mail. Alternativt skal du lave en skriftlig opsigelse med din underskrift på. Hvis der er flere juridiske lejere skal alle skrive under.
Opsigelsen sendes til Jespersen Ejendomme, Dalgårdsvej 14, 8220 Brabrand.

Der er ingen formkrav til en opsigelse, men hvis du allerede nu ved hvilken dag du fraflytter og hvor du flytter hen, må du meget gerne skrive det i opsigelsen.

Såfremt du ønsker at få genudlejet din lejlighed inden opsigelsesvarslet udløb, skal du skrive det i opsigelsen. Hvis du ønsker at bruge din forudbetalte husleje i opsigelsesperioden, skal du ligeledes skrive det i opsigelsen

Du skal være opmærksom på, at opsigelsen gælder fra den dato vi modtager den og ikke fra den dato du afsender den. Når vi har modtaget din opsigelse, vil vi i løbet af en uges tid bekræfte denne og informere dig om det videre forløb.