Vedligeholdelse af lejebolig

Det fremgår i lejekontrakten, hvad der skal vedligeholdes og hvorvidt det er lejer eller udlejer som skal sørge for vedligeholdelse. Som udgangspunkt vil det være lejer, som vedligeholdelsen påhviler. Hvis det fremgår i kontrakten, at det er os som den indvendige vedligeholdelse påhviler, vil der føres konto for indvendig vedligeholdelse.

Indvendig vedligeholdelse er: maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve.

Uanset hvilken type lejemål du bor i, skal du være opmærksom på, at maling i andre end lyse farver, kan medføre at du skal betale for at få lejemålet tilbage til lyse farver. Du må ikke, medmindre andet er aftalt, afsyre træværk eller afhøvle gulve.