Dalgårdsvej 14, 8220 Brabrand · Tlf.: 86 75 01 55 · kontakt@jespersen-ejendomme.dk

Opsigelse af lejebolig

Ønsker du at opsige din lejlighed?

Du skal lave en skriftlig opsigelse med din underskrift på. Hvis der er flere juridiske lejere skal alle skrive under.
Opsigelsen sendes til Jespersen Ejendomme, Dalgårdsvej 14, 8220 Brabrand.

Der er ingen formkrav til en opsigelse, men hvis du allerede nu ved hvilken dag du flytter ud og hvor du flytter hen, må du meget gerne skrive det på.
Såfremt du ønsker at få genudlejet din lejlighed inden opsigelsesvarslet udløb, skal du skrive det i opsigelsen. Hvis du ønsker at bruge din forudbetalte husleje i opsigelsesperioden, skal du skrive det i opsigelsen

Du skal være opmærksom på, at opsigelsen gælder fra den dato vi modtager den og ikke fra den dato du afsender den. Når vi har modtaget din opsigelse, vil vi i løbet af en uges tid bekræfte denne og informere dig om det videre forløb.

 


VEDR. IT-SYSTEMER:
Vi har for nyligt skiftet IT-systemer, hvilket medførte, at vores e-mails var nede i en kort periode.

Såfremt i ikke har fået svar på jeres e-mail, så send venligst en ny, da den muligvis er gået tabt.

Alle e-mails er oppe at køre igen.

Vi gør opmærksomme på, at vi har modtaget alle ansøgninger og henvendelser fra hjemmesiden.

VEDR. FERIE:
Vi er i perioden 02.07.2018 – 06.08.2018 ramt af ferie. Venligst ring på tlf. 86 75 01 55, hvis i skal hente vaskekort, så i kan få besked om vi er her på tidspunktet.

Facebook
LinkedIn