Dalgårdsvej 14, 8220 Brabrand · Tlf.: 86 75 01 55 · kontakt@jespersen-ejendomme.dk

Huslejestigninger

Hvornår kan der ske huslejestigninger?

  Lejemål som er indgået efter d. 1 juli 2015, stiger som udgangspunkt, medmindre andet er aftalt, årligt efter nettoprisindekset. Det betyder, at huslejen forhøjes med den procentdel som nettoprisindekset er steget med siden sidste regulering.

  Lejemål som er indgået før d. 1 juli 2015, stiger som udgangspunkt efter trappeleje. Det betyder, at huslejen hvert år forhøjes med ét bestemt beløb pr. en bestemt fastsat dato.

  Hvis ejendommens driftsudgifter stiger, kan det være grundlag for en huslejestigning.

  Hvis lejemålet er forbedret, kan der kræves en huslejestigning. Huslejestigningen vil modsvare forøgelsen af lejemålets værdi.

 Hvis lejemålet har en husleje, som er lavere en lejemålets værdi, kan der ske en huslejestigning. Her vil lejemålet blive sammenlignet med andre lejeboliger af tilsvarende beliggenhed og kvalitet. Såfremt dette er tilfældet, vil denne huslejestigning kunne foretages to år efter indgåelse af aftale af lejemålet.


Hvis der sker en huslejestigning, vil lejer blive varslet skriftligt med minimum 3 måneders varsel

 

Ledige lejemål i Grenaa:

2 værelses fordelt på 68 m2 i Krattet
– Månedlig husleje på kr. 4.186 + forbrug
– Lejemålet er moderniseret
– Tilhørende have
– Overtagelse snarest

3 værelses fordelt på 78 m2 i Krattet
– Månedlig husleje på kr. 4.186 + forbrug
– Lejemålet er moderniseret
– Overtagelse snarest

2 værelses fordelt på 51 m2 på Chr. W. Vej
– Månedlig husleje på kr. 2.807 + forbrug
– Ikke moderniseret
– Overtagelse den 1. december 2018

2 værelses fordelt på 51 m2 på Chr. W. Vej
– Månedlig husleje på kr. 2.807 + forbrug
– Ikke moderniseret
– Overtagelse den 1. januar 2019

2 værelses fordelt på 71 m2 på Blichersvej
– Månedlig husleje på kr. 3.471 + forbrug
– Ikke moderniseret
– Overtagelse den 1. januar 2019

Facebook
LinkedIn