Dalgårdsvej 14, 8220 Brabrand · Tlf.: 86 75 01 55 · kontakt@jespersen-ejendomme.dk

Fraflytning

Som lejer skal du aflevere lejemålet i samme stand, som den var, da du flyttede ind. Du skal ikke betale for istandsættelse af almindeligt slid på eksempelvis køkken eller gulve. Hvis der er kommet skader, som skyldes misligholdelse fra din side, er det dig som skal dække dette.

Når du har opsagt dit lejemål og dette er blevet bekræftet, vil du blive indkaldt til et flyttesyn, dette kan foregå via email eller post, alt afhængig af, om vi har en email aftale. Når du har modtaget indkaldelsen, skal du bekræfte din deltagelse på flyttesynet. Såfremt du udebliver fra flyttesynet, skal du indkaldes til et nyt med 8 dages varsel.

 

Når du fraflytter:

Inden flyttesynet skal lejligheden, samt eventuelle lofts- og kælderrum være ryddet og lejligheden skal være grundig rengjort.

Inden flyttesynet skal alt affald m.m. i forbindelse med flytningen bortskaffes.

Vi sørger for aflæsning af el, vand og varme.

Er lejemålet overtaget vedligeholdt, skal lejemålet ved fraflytningen istandsættes for din regning.

Du skal i istandsættelsesperioden betale husleje m.m.

Under flyttesynet træffes beslutningen om, hvad der skal istandsættes for din regning.

Under flyttesynet skal du aflevere alle nøgler, som du modtog i forbindelse med indflytning.

Du skal meddele flytningen hurtigst muligt til både postvæsenet og folkeregisteret.

 


VEDR. IT-SYSTEMER:
Vi har for nyligt skiftet IT-systemer, hvilket medførte, at vores e-mails var nede i en kort periode.

Såfremt i ikke har fået svar på jeres e-mail, så send venligst en ny, da den muligvis er gået tabt.

Alle e-mails er oppe at køre igen.

Vi gør opmærksomme på, at vi har modtaget alle ansøgninger og henvendelser fra hjemmesiden.

VEDR. FERIE:
Vi er i perioden 02.07.2018 – 06.08.2018 ramt af ferie. Venligst ring på tlf. 86 75 01 55, hvis i skal hente vaskekort, så i kan få besked om vi er her på tidspunktet.

Facebook
LinkedIn