Dalgårdsvej 14, 8220 Brabrand · Tlf.: 86 75 01 55 · kontakt@jespersen-ejendomme.dk

Fraflytning

Fraflytning af lejebolig

Som lejer skal du aflevere lejemålet i samme stand, som den var, da du flyttede ind. Du skal ikke betale for istandsættelse af almindeligt slid på eksempelvis køkken eller gulve. Hvis der er kommet skader, som skyldes misligholdelse fra din side, er det dig som skal dække dette.

Når du har opsagt dit lejemål og dette er blevet bekræftet, vil du blive indkaldt til et flyttesyn, dette kan foregå via email eller post, alt afhængig af, om vi har en email aftale. Når du har modtaget indkaldelsen, skal du bekræfte din deltagelse på flyttesynet. Såfremt du udebliver fra flyttesynet, skal du indkaldes til et nyt med 8 dages varsel.

 

Når du fraflytter:

  Inden flyttesynet skal lejligheden, samt eventuelle lofts- og kælderrum være ryddet og lejligheden skal være
grundig rengjort.

  Inden flyttesynet skal alt affald m.m. i forbindelse med flytningen bortskaffes.

  Vi sørger for aflæsning af el, vand og varme.

  Er lejemålet overtaget vedligeholdt, skal lejemålet ved fraflytningen istandsættes for din regning.

  Du skal i istandsættelsesperioden betale husleje m.m.

  Under flyttesynet træffes beslutningen om, hvad der skal istandsættes for din regning.

  Under flyttesynet skal du aflevere alle nøgler, som du modtog i forbindelse med indflytning.

  Du skal meddele flytningen hurtigst muligt til både postvæsenet og folkeregisteret.

 

Ledige lejemål i Grenaa:

2 værelses fordelt på 68 m2 i Krattet
– Månedlig husleje på kr. 4.186 + forbrug
– Lejemålet er moderniseret
– Tilhørende have
– Overtagelse snarest

3 værelses fordelt på 78 m2 i Krattet
– Månedlig husleje på kr. 4.186 + forbrug
– Lejemålet er moderniseret
– Overtagelse snarest

2 værelses fordelt på 51 m2 på Chr. W. Vej
– Månedlig husleje på kr. 2.807 + forbrug
– Ikke moderniseret
– Overtagelse den 1. december 2018

2 værelses fordelt på 51 m2 på Chr. W. Vej
– Månedlig husleje på kr. 2.807 + forbrug
– Ikke moderniseret
– Overtagelse den 1. januar 2019

2 værelses fordelt på 71 m2 på Blichersvej
– Månedlig husleje på kr. 3.471 + forbrug
– Ikke moderniseret
– Overtagelse den 1. januar 2019

Facebook
LinkedIn